10.04.2012

Pemban Seleparang (Lirik)

Raja/Datu: Rahayu ing kaulade.
(Selamat sejahtera wahai rakyat Selaparang.)
Rakyat: Inggih, pemban Seleparang.
(Ya, wahai Raja Seleparang.)